javahermarket

سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
<
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
اندیشه ات تو را به راه راست هدایت می کند . [امام علی علیه السلام]
 
چهارشنبه 91 بهمن 18 , ساعت 7:43 صبح
بدنسازی در فوتبال (سیستم هوازی)
دستگاه هوازی
از آنجایی که بیش از 98% انرژی مورد نیاز مسابقه فوتبال توسط دستگاه هوازی تأمین
می شود و در واقع تقویت دستگاه هوازی زیر بنای تقویت سایر سیستم های انرژی می باشد،
چرا که بازسازی ذخائر انرژی این سیستم ها توسط انرژی حاصل از دستگاه هوازی تأمین
می شود. بنابراین تقویت این دستگاه بسیار حائز اهمیت است. تقویت دستگاه هوازی در سه
منطقه صورت می گیرد که هر کدام اهداف خاصی را با توجه نیازهای فوتبال دنبال می کنند.
1- ظرفیت هوازی
2- توان هوازی
3- حداکثر اکسیژن مصرفی
ظرفیت هوازی
تعریف: میزان توانایی و قابلیت دستگاه تنفسی، قلبی-عروقی و عضلات اسکلتی به ترتیب در
تهیه، انتقال ومصرف اکسیژن .
افزایش ظرفیت هوازی منجر به افزایش ظرفیت بدن در تولید ATP به صورت هوازی می شود.
تقویت ظرفیت هوازی
اولین مرحله درشروع هر برنامه بدن سازی به منظور تقویت سیستم های انرژی، تقویت ظرفیت
هوازی می­باشد. از آنجایی که بازیکنان فوتبال درحین مسابقه 5 تا 6 کیلومتر را با شدت
70 تا 80% حداکثر ضربان قلب طی میکنند، لذا 1/5 تا 2 برابر این مقدار ملاک طراحی تمرین به
منظور تقویت ظرفیت هوازی در بازیکنان فوتبال است. بنابراین طراحی تمرینات باید طوری باشد
که بازیکنان درنهایت بتوانند در یک جلسه تمرین 50 تا 60 دقیقه یا 9 تا 10 کیلومتر را با
70 تا 80 % حداکثر ضربان قلب تمرین یا طی کنند.
روش های تمرینی برای تقویت ظرفیت هوازی
1- تداومی
2- اینتروال طولانی مدت
3- فارتلک (بازی با سرعت) : نوعی روش تمرینی که در آن آهنگ دویدن به طور متناوب تغییر
می کند.
دستورالعمل ها
شدت: 70 تا 80 % حداکثر ضربان قلب
حجم کل تمرین: 15 تا 50 دقیقه
مدت هر تلاش: 10 تا 15 دقیقه
تعداد ستها: 2 تا 4
توصیه هایی برای شروع تمرینات
1- تعیین میزان آمادگی هوازی بازیکنان به کمک یک آزمون معتبر به عنوان مثال آزمون کوپر( مسافت پیموده شده
در12 دقیقه)
2- تقسیم بندی بازیکنان در گروه هایهمسان به لحاظ سطح آمادگی هوازی با توجه به نتایج آزمون کوپر
مثال: بازیکنانی که بیشتر از 2800 متر دویده اند در گروه A
بازیکنانی که بین 2400 تا 2800 متر دویده اند در گروه B
بازیکنانی که کمتر از 2400 متردویده اند در گروه C
نکته: این گروه بندی جهت تعیین نقطه­ی شروع تمرینات است. بعد از گذشت چند هفته گروه بندی اصلی بر
اساس پست بازیکنان انجام می­شود، چرا که نیازهای جسمانی پست های مختلف، متفاوت از یکدیگر است و
باید به طور اختصاصی تمرین شوند.
مثال: طراحی یک جلسه تمرین
هدف: تقویت ظرفیت هوازی با تأکید بر تمرینات با توپ
تعداد بازیکنان 24 نفر
مدت کل تمرین 75 دقیقه
مدت تمرین ظرفیت هوازی 44دقیقه
1- گرم کردن: 10 دقیقه
2- ست اول:10 دقیقه فارتلک همراه باتوپ(1 دقیقه دویدن متوسط- 2 دقیقه دویدن آرام)
4 دقیقه استراحت
3- ست دوم: تقسیم بازیکنان به 3 گروه 8 نفره
هرگروه به مدت 8 دقیقه یک تمرین تکنیکی/تاکتیکی یا تکنیکی انجام میدهند
و سپس تمرینات گروه ها عوض می شود.
4 دقیقه استراحت
4- ست سوم: 10 دقیقه دویدن تداومی
نکته: آهنگ دویدن باید درگروه های مختلف متفاوت باشد. به عنوان مثال
بازیکنان گروه A 400 متر را در 2 دقیقه طی می کنند، حال اگر پاسخ ضربان قلب آنها
بالاتراز 80% حداکثر ضربان قلب بود، آهنگ دویدن باید کاهش یابد و برای سایر گروه ها نیز این موضوع صحیح
است با این تفاوت که آهنگ دویدن گروه B از گروه A و گروه C از گروه B آهسته تر است.
5- سرد کردن: 10 دقیقه
نکات کلیدی:
1- حجم تمرینات را باید به تدریج افزایش داد تا به ملاک مورد نظر برسد.
2- طراحی تمرینات باید طوری باشد که به تدریج سهم تمرینات با توپ افزایش یابد.
3- این نوع تمرینات برای بازیکنان زیر 15 سال توصیه نمی شود.
4- کلیه روش های تمرینی را می توان با توجه به هدف تمرین با و بدون توپ انجام داد
سه شنبه 91 بهمن 17 , ساعت 9:47 عصر
برنامه تمرینات بدنسازی فوتبال بدون وزنه یک ماهه:
یک برنامه بسیار مفید و خلاصه بدنسازیفوتبال برای مدت یک ماه جهت استفاده فوتبال آموزان عزیز تقدیم میگردد ضمن اینکه این برنامه بسیار ساده طراحی گردیده و جهت استفاده فوتبال حرفه ای نیز می باشد. لذا عزیزان علاقمند ابتدا به چند نکته مهم توجه بفرمایند:
1-در پایان هر جلسه تمرین ذکر شده ضروری است که تمرینات تکنیک( باتوپ) نیز در هر جلسه انجام شود شامل(روپایی،حمل توپ،دریبلینگ و ....).
2-گرم کردن عمومی بدن بمدت 5 الی 7 دقیقه.
3-دوهای اعلام شده با توجه به درصد میباشد و به صورت تداومی انجام می شود.استراحت فعال (کار با توپ).
4- سرد کردن عمومی بدن به مدت 5 الی 7 دقیقه.
5- دوش گرفتن بعد از هر تمرین الزامی می باشد.
6- در خلال تمرینات استفاده از 250 تا 300 cc آب مفید است.
بعد از تمرینات بارگیری مواد غذایی تا دو ساعت اولیه مهم می باشد (کربوهیدرات).
مدت: 30 روز
روز اول - دوم - سوم
دویدن هوازی 20 دقیقه با فشار 50%( در دو تایم 10 دقیقه ای با 3 دقیقه استراحت فعال در بین دو تایم).
سرعت 10*6 متر (6 بار مسافت 10 متر را با سرعت طی نموده در برگشت به منطقه شروع بصورت راه رفتن).
در مسافت 10 متر حرکات زانو بلند - گام ریز از جلو - گام ریز از پهلو از هر دو جهت - پا بکس از هر دو جهت.
پرش آهویی - لی لی رو یک پا و بلند شدن روی هوا - هرکدام دو مرتبه انجام شود.
در 4 سمت هر سمت 10 مرتبه حرکت شکم.
در 3 سمت هرسمت 10 مرتبه حرکت شنایسوئدی.
روز دومو سوم نیز همین برنامه انجام شود.
روز جهارم استراحت کامل.
روز پنجم و ششم:
دویدن هوازی 30 دقیقه 50%( در 2 تایم 15 دقیقه ای و 5 دقیقه استراحت فعال در بین دو تایم).
12*6متر زانو بلند(مسافت 12 متری را 6 مرتبه زانو بلند طی نمائید در برگشت استراحت راه رفتن تا منطقه شروع ).
حرکات ریتمیک ( نرمشی و جهشی) 3دقیقه.
در 5 سمت هرسمت 10 مرتبه حرکت شکم.
در 4سمت هر سمت 10 مرتبه حرکت شنا سوئدی.
روز هشتم و نهم:دویدن هوازی 40 دقیقه 50%( در دو تایم 20 دقیقه ای با 5 دقیقه استراحت فعال).
10*7 متر سرعت(7 بار مسافت 10 متری را با سرعت طی نموده در برگشت به منطقه شروع راه رفتن).
5 بار مسافت 10 متر را زانو بلند - گام ریز از جلو - گام ریز از پهلو از هر دو طرف و پا بکس از هر دو جهت.
پرش آهویی - لی لی رو یک پا و بلند شدن روی هوا- هرکدام 3 مرتبه انجام شود.
در 6سمت هر سمت 10 مرتبه حرکت شکم.
در 5 سمت هر سمت 10 مرتبه حرکت شنا سوئدی.
روز دهم: استراحت( در صورت امکان یک بازی سبک).
روز پانزدهم و دوازدهم:
دویده هوازی 45 دقیقه( در دو تایم 22 دقیقه ای با ده دقیقه استراحت فعال).
4 بار مسافت 10 متر با سرعت طی نموده در برگشت به نقطه شروع راه رفتن.
4 بار مسافت 20 متر را طی نموده در برگشت به نقطه شروع راه رفتن.
6 سمت هر سمت15 بار حرکت شکم.
5 سمت هر سمت 12 با حرکت شنای سوئدی.
روز سیزدهم استراحت کامل.
روز چهاردهم و پانزدهم:
گرم کردن با حرکات ریتمیک و نرمش و جهش با کشش 15 دقیقه ای.
حرکت قدرتی پا 3 سمت هد سمت 10 بار انجام شود.
بازیکن روی زمین دراز کشیده پاهای خود را به سینه نفر دوم می چسباند و با استفاده از قدرت پا بازیکن دوم رابه عقب بر می گرداندو بعد پاهای خود را جمع می کند باز عمل را تکرار می نماید.( سعی شود نفر دوم وزنی معادل خود بازیکن و یا کمتر داشته باشد و در صورت نبود هم وزن از نیروی کمتری استفاده شود و فشار بیبش از حد نباشد).
روز شانزدهم و هفدهم: گرم کردن معمولی 10 الی 15 دقیقه.
حرکات ریتمیک 3 الی 5 دقیقه.
مسافت 30 متر را با گامهای بلند طی نماید.3 بار تکرار در هر بار 15 ثانیه استراحت.
6 سمت هر سمت 15 بار حرکت شکم.
5 سمت در هر سمت 12 بار حرکت شنایسوئدی.
روز هیجدهم استراحت کامل.
روز نوزدهم و بیستم:
دویدن هوازی 50% متوالی به مدت 30دقیقه.
7 سمت هر سمت 10 بار حرکت شکم.
کار قدرتی بر روی ران ها و زانو ( اسکات جمع) بدون وزنه.
روز بیست و یکم:
استراحت( در صورت امکان سونا و استخر)
روز بیست و دوم و بیست و سوم:
گرم کردن عمومی بدن 10 الی 15 دقیقه.
10 ثانیه درجا دویدن سریع.
30 ثانیه استراحت.
20 ثانیه درجا دویدن سریع.
30 ثانیه استراحت.
40 ثانیه در جا دویدن سریع.
30 ثانیه استراحت.
50 ثانیه درجا دویدن سریع.
30 ثانیه استراحت.
1 دقیقه درجا دویدن سریع.
30 ثانیه استراحت.
5 دقیقه کشش و نرمش.
1 دقیقه درجا دویدن سریع.
30 ثانیه استراحت .
50 ثانیه درجا دویدن سریع.
30 ثانیه استراحت.
40 ثانیه درجا دویدن سریع.
30 ثانیه استراحت.
20 ثانیه درجا دویدن سریع.
30 ثانیه استراحت.
10 ثانیه درجا دویدن سریع.
30 ثانیه استراحت.
روز بیست و چهارم استراحت کامل.
روز بیست و پنجم و بیست و ششم:
گرم کردن عمومی بدن با حرکات ریتمیک 5 الی 10 دقیقه.
30 دقیقه دویدن بصورت:
10 دقیقه فشار 50%
5 دقیقه 60%
5 دقیقه 70%
5 دقیقه 60%
5 دقیقه 50%
روز بیست و هفتم: استراحت کامل ( در صورت امکان سونا و استخر).
روز بیست و هشتم و بیست و نهم:
گرم کردن با حرکات ریتمیک 10 دقیقه کشش و نرمش.
دویدن در 3 تایم 10 دقیقه ای با فشار70 درصد بین هر تایم 3 دقیقه استراحت فعال.
روز سی ام: استراحت کام
جمعه 91 مرداد 27 , ساعت 2:9 عصر
عضویت در سیستم همکاری و کسب درآمد از فروتل برای تمامی افراد در ایران و سراسر جهان آزاد است و هرفردی با هر مقدار دانش و توانائی می تواند از سایت فروتل درآمد بسیار مناسبی کسب کند.در سیستم کسب درآمد از فروتل شما به ازای بازاریابی و تبلیغات برای کالاهای مجازی که در این سیستم وجود دارد، درآمد خواهید داشت همچنین در زمینه جذب فروشنده و یا همکاری های تبلیغاتی گسترده تر می توانید با ما همکاری دائمی داشته باشید و به مرور و با همکاری مداوم و حرفه ای شدن در این کار ماهانه درآمد مناسبی خواهید داشت و می توانید اینکار را به عنوان یک شغل پردرآمد حتی در منزل برای خود در نظر بگیرید که زمان زیادی هم از وقت شمارا نمی گیرد.
جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمائید
‏‎http://www.20te20.ir/ads-reg.php?moarref=34339‎

شنبه 91 مرداد 21 , ساعت 10:40 عصر

شنبه 91 مرداد 21 , ساعت 10:30 عصر
زندگی نامه کاکا
دوره نوجوانی و جوانی خود را با عضویت در تیم باشگاهی سائوپائولو سپری کرد و از ابتدای سال ۲۰۰۱ عضو تیم بزرگسالان این باشگاه شد و در ۱۳۱ بازی رسمی ۴۸ گل برایشان زد.
الگوی او در فوتبال به گفته خودش:هموطنش«رای» که باشگاه سابق او نیز سائوپائولو بوده است.
وی در ژوئن ۲۰۰۳ تیم خانگی اش یعنی سائوپائولو را ترک و به میلان،یکی ازبهترین باشگاههای حال حاضر ایتالیا و اروپا پیوست.
در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۵ روز جمعه ساعت ۱۹ به وقت برزیل ریکاردو کاکا در حضور حداقل ۶۰۰ مهمان با کارولین ۱۸ ساله فرزند نماینده کمپانی «دیور»،در شهر سائوپائولوی برزیل ازدواج کرد.
تبریک میلان به کاکا:
باشگاه میلان در یک پیام رسمی و ویژه به کاکا و همسرش تبریک گفت.از جمع میلانی ها دیدا،سرجینیو ،کافو،لئوناردو و آریدو برایدا در این مراسم حضور داشتند.
کاکا در مصاحبه با مجله نوولا ۲۰۰۰ ازدواج با کارولین را بهترین تصمیمخود بعد از پیوستن به میلان عنوان کرد.این تک ستاره برزیلی گفت:«برزیل،میلان و کارولین به همراه خانواده ام زیباترین چیزها در زندگی ام هستندو آنها را عاشقانه دوست دارم.۲۳ دسامبر بی نظیرترین روز زندگی ام بود.خوشحالم که در شهر سائوپائولو با کارولین ازدواج کردم.
وی به عنوان سفیر غذا درسازمان ملل برای کمک به کودکان محروم مشغول به کار است.
دور از فوتبال:
در زمان استراحت و دوریاز فوتبال یا آشپزی میکند و یا به سینما میرود.اگرهم نتواند به سینما برود حتما دی وی دی آن فیلم را تهیه خواهد کرد.امکان ندارد فیلم جدیدی را از دست بدهد.آشپزی کردن را هم خیلی دوست دارد و مایل است غذایش را خودش آماده کند.دستپختش در غذاهای ایتالیایی هم حرفندارد.
اگر فوتبالیست نمی شد:
اتومبیل رانی را بسیار دوست دارد.اگر فوتبالیست نمی شد در تیم فراری خاطره «آیرتون سنا»را زنده میکرد.او قهرمان ورزشی کاکا در این رشته و فرمول یک می باشد.از سوارشدن و سرعت با اتومبیل های مسابقه ای لذت می برد.
او طرقدار تیم فراری است.به عقیده او فراری بی رقیب ترین تیم اتومبیل رانی در جهان است.کاکا از زمانی که آیرتون سنا در آن عضویت داشت عاشق این تیم بوده.با اینکه سنکمی داشته ولی او را خیلیدوست داشته است.او معتقد است برای برزیلی ها سنا یک قهرمان ملی است.به عقیده او شوماخر، باریچلو و آلونسو از بهترین رانندگان فرمول یک جهان هستند.او همچنین والنتینو روسی را جسورترینراننده ای می داند که تابه امروز روی پیست های موتورسواری دیده است.روسی یکی از دوستان نزدیک کاکاست.کاکا هم چندین بار مسابقاتش را ازنزدیک دیده است.ولی چون رابطه خوبی با موتورسیکلت ندارد اصلا دوست ندارد جای روسی باشد.اما او را به خاطر مهارت هایش می ستاید
جمعه 91 مرداد 20 , ساعت 12:35 عصر
زندگینامه رونالدینهو
رونالدو ده آسیس موریرا (زادهٔ ۲۱ مارس ۱۹۸۰ در پورتو آلگره، برزیل) فوتبالیست مشهور برزیلی است که بیشتر با نام رونالدینیو گائوچو یا تنها «رونالدینیو» شناخته می‌شود. رونالدینیو در زبان پرتغالی به معنی «رونالدوی کوچک» است و جهت تمیز دادن او از رونالدو استفاده می‌شود.
رونالدینیو در حال حاضر در آ ث میلان ایتالیا بازی می‌کند و با تیم بارسلونای اسپانیا به قهرمانی لیگ اسپانیا (۲ بار) و جام قهرمانان اروپا رسیده‌است. او تا بحال دو باراز سوی فیفا به عنوان بهترین بازی‌کن سال برگزیده شده‌است.
او در ضمن از موفق‌ترین بازیکنان تیم ملی برزیل است و با این تیم به قهرمانی جام جهانی ۲۰۰۲ رسیده‌است.
تیم ملی برزیل
رونالدینیو در تیم زیر ۱۷ سال برزیل شرکت داشت و در جام جهانی زیر ۱۷ سال مصر ۱۹۹۷ برای برزیل به میدان آمد و درخشید. رونالدینیو اولین بار در۱۹ سالگی و در ۱۹۹۹ به تیم ملی بزرگسالان برزیل دعوت شد و در ۲۶ ژوئن آن سال برای اولین بار مقابل لاتویا به میدان آمد. اولین تورنمنتی که او در آن شرکت داشت جام ملت‌هایآمریکای جنوبی ۱۹۹۹ بود که او در اولین بازی خود در آن (در مقابل ونزوئلȧ)‌ گلی را به ثمر رساند و درپیروزی برزیل نقش داشت.
رونالدینیو در فتح جام جهانی ۲۰۰۲ توسط برزیل نیز نقش داشت و مشخصا در مرحلهٔ یک چهارم نهایی از روی ضربهٔ آزاد و از فاصلهٔ ۲۵ متری دروازهٔ انگلستان را گشود. او در همان بازی به علت خطا روی دنی میلز اخراج شد و نیمه نهایی را از دست داد اما مجدداً در فینال به میدان آمد و در پیروزی دو بر صفر مقابل آلمان و فتح جام شرکت داشت.
در ۹ ژوئن ۲۰۰۵ او به عنوان کاپیتان تیم ملی برزیل در مسابقات جام کنفدراسیون‌ها شرکت کرد و به همراه برزیل فاتح آن مسابفات شد. فینال آن بازی‌ها بین آرژانتین و برزیل بود که به پیروزی ۴-۱ برزیلی‌ها انجامید و رونالدینیو بهترینبازیکن این دیدار شناخته شد.
رونالدینیو در تیم برزیل برای جام جهانی ۲۰۰۶ حضور داشت ولی به سبب نمایشی ضعیف مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
جمعه 91 مرداد 20 , ساعت 12:30 عصر
بیوگرافی کریس رونالدو
سلام به همه ی بچه های باحال
امروز با بیوگرافی اومدم جدید ترینبیوگرافی که از کریس رونالدو وجود داره
پیشنهاد می کنم حتما بخونی فقط آخرش نظر یادتون نره
کریس رونالدو در دهکده ی فونچال واقع در جزیره ی کوچک مادیرای کشور پرتغال بدنیا آمد.
پدرش ژوزه دینیس آویرو و مادرش ماریادولارس دو سانتوس به همراه یکبرادر به نام هوگو و دو خواهرش بهنام های الما و کاتیا خانواده شش نفری کریس رونالدو را تشکیل می دادند.
نام رونالدو را پدرش به خاطر علاقه ای که به رونالد ریگان رئیس جمهور سابق آمریکا داشت انتخابکرد البته نه بدلیل سیاسی بلکه هنرپیشه ی مورد علاقه اش بود.
رونالدو از سه سالگی فوتبال را روی ماسه های کنار ساحل مادیرا آغاز کرد. کریس از کودکی طرفدار باشگاه اس ال بنفیکای لیسبون بود اماتقدیر اینچنین بود که به تیم رقیب یعنی اسپورتینگبرود.
اولین بازی رونالدو در سن هشت سالگی برای تیم آماتور آندورینیا اتفاق افتاد که پدرش تدارکاتچی آن باشگاه بود. در سال 1995 که کریس 10 سال داشت ،دو باشگاه خوب منطقه ی مادیرا یعنی مارتیمیو و ناسیونال علاقه مند به امضا قرارداد با وی شدند مارتیمیو فرصت بدست آوردن کریس رونالدو را بخاطر از دست رفتن قرار ملاقات با روی سانتوس مربی آندورینیا به باشگاه ناسیونال داد.
پس از یک سال در ناسیونال و بردن عنوان قهرمانی رده نونهالان فقط با سه روز تمرین به اسپورتینگ لیسبون پیوست. اولین بازی کریس با پیراهن راه راه سبز و سفید اسپورتینگ در برابر موریرنسه دو گل برای کریس نوجوان داشت که شروع خیلی خوبی بود
برای بازی های قهرمانی زیر 17 سال اروپا به تیم ملی دعوت می شود و اولین بار توسط ژرارد هولیه سرمربی وقت لیورپول مورد توجه قرار گرفت اما چون کریس 16 ساله بود مدیران لیورپول مخالفت کردند زیرا معتقد بودندوی خیلی جوان است و فوتبالیست بهتر از او فراوان.
در همین زمان اسپورتینگ در یک بازی اروپایی با منچستر یونایتد روبرو می شود که با نتیجه سه بر یک به پیروزی می رسد. آن شب سر الکس مجذوب جوانکیمی شود که می تواند در هر دو گوش چپ و راست و با هر دو پا دفاع حریف را به هم بریزد.
سال 2003 دیوید بکهام قصد جدایی ازمنچستر را دارد و به رئال می رود و پیراهن افسانه ای شماره 7 منچستر به کریس رونالدو می رسد ولی فرگوسن تصمیم خود را گرفته و با 12.24 میلیون پوند سرخ پوش می شود. در فصل 2003-2004 در نخستین بازی جانشین رونی می شود و در 30 دقیقه ی حضورش یک پنالتی می گیرد. تا در جشن پیروزی 4-0 تیمش مقابل بولتون سهیم باشد.
کریس تحت نظر فرگوسن پیشرفت می کند ودر سال 2005 در حین تمرین با نیستلروی درگیر می شود و سرانجام نیستلروی به رئال می رود و رونالدو قراردادش را با منچستر تا 2008 تمدید میکند درخشش با من یونایتد و چندکارت زرد و قرمز نشان از نا پختگی کریس دارد.
فرگوسن در یونایتد و اسکولاری در تیم ملی پرتغال وارد عمل می شوند تا کریس بر اعصابش مسلط شود. بیست و نه اکتبر 2005 هزارمین گل یونایتد را در لیگ برتر به ثمر می رساند.اولین افتخار رونالدو به دست می آید.
بهترین فوتبالیست جوان سال از طرف فیفادرآگوست 2003 برابر قزاقستان ظاهرمیشود و با تیم ملی به یورو 2004 می رود و نائب قهرمان می شوند. با تیم المپیک به آتن میرود.
هفت سپتامبر 2005 پدر می میرد چند ساعت پس از فوت پدر مقابل روسیه قرار می گیرد
در سال 2006 اولین گل خود را در جام جهانی به ایران میزند و در 8 جولای 2006 در مقابل انگلستان باعث اخراج همبازیش یعنی وین رونی میشود.
شایعات جدایی از منچستر آغاز می شود حمله ی رسانه ای در انگلیس و اعتراض همبازیانش او را به سمت مادرید می کشاند اما سر الکس مانع این اتفاق می شود و با قهرمانی در فصل بعد درایت خود را به رخ همگان میکشد. اوج رونالدو در فصل 2007-2008 رقم می خورد جایی که در یک فصل با من یونایتد 42 گل می زند و علاوه بر لیگ برتر ،قهرمانی در جام باشگاه های اروپا را بدست می آورد .
رئالی ها بلا فاصله وارد عمل می شوند و تمام تابستان را صرف تبلیغ انتقال رونالدو به تیمشان می کنند ولی باز هم با دخالت فرگوسن می گوید:
من میخواهم با جان و دلم برای یونایتد بازی کنم این جمله آب سردی بود بر ادعا های رئالی ها اما فقط یک سال طول کشید تا این اتفاق بیفتد و این انتقال جنجالی شکل بگیرد.
حاشیه ها:
مورینیو کریس را یک بچه بی سواد دهاتی خطاب می کند در همین حین حملهرسانه ای آغاز می شود .
در اکتبر 2005 پلیس از او به اتهام تجاوز به یک مدل در هتلی در لندن تحقیق می کند اما او تبرئه می شود . آگوست 2006 خبر نامزدی او با مرکهرومرو زنی مطلقه و شاغل در تلویزیون اسپانیا که 9 سال از وی بزرگتر است به رسانه ها میرسد مرکه این رابطه را می پذیرد اما کریس هیچگاه قبول یا رد نمی کند.
شایعات زیادی دور او می چرخد : نامزدی او با یورانا یاردل خواهر فوتبالیست برزیلی پورت
و رابطه با مانکن معروف لورن فرین
دوستی با ملکه ی زیبایی پرتغال
و ...
در مهمانی های مجلل هالیوود در کنار هنر مندان مشهور ظاهر می شود. درباره ی او می گویند پا جای پای بکهام ممیگذارد و شاید هم بزودی درهالیوود ظاهر شود اما زندگی وی تماما خوشگذرانی نیست
در کارهای خیریه نیز فعالیت میکند در سال 2005 در فاجعه سونامی شرق آسیابه پا می خیزد و با خرید خانه ای برای کودکی 11 ساله سمبل کمک با بازماندگان سونامی می شود.
امروز با تمام این روایات کریس رونالدو در 24 سالگی با قیمت 94 میلیون یورو گرانترین بازیکن جهان است و مفتخر به عنوان هایی مانند بهترین بازیکن جهان در سال 2008 و بهترین بازیکن اروپا است
و هم اکنون فصل تازه ای از زندگی درسانتیاگو برنابئو برای وی آغاز شده است.
و ...
نظر یادتون نره
پنج شنبه 91 مرداد 19 , ساعت 2:48 عصر
زندگی نامه مسی مارادونای جدید
لیونل آندره مسی ۲۴ ژوئن سال ۱۹۸۷ در شهر روساریو آرژانتین دیده به جهان گشود.‌‌‌وی عضو تیم ملی بزرگسالان آرژانتین و تیم بارسلونا اسپانیا است. بسیاری از مطبوعات به ویلقب مارادونای جدید داده‌اند. لقب وی که توسط خودش انتخاب شده\"جانشین\" است.‌‌لیونل در سن ۵سالگی بازی را در تیم گراندولی آغاز کرد. تیمی که پدرش به عنوان مربی در آن جا مشغول به کار بود. در سال ۱۹۹۵ مسی به تیم نیوولز اولدبویز آرژانتین پیوست.
وی ۱۱‌‌سال داشت که پزشکان تشخیص دادند دچار کمبود هورمون رشد است.‌‌‌باشگاه ریور پلاته علاقه خود را برای به خدمت گرفتن مسی نشان داد اما آنها پول کافی برای خرج معالجه وی نداشتند. کارلوس ریساچ مدیر ورزشی باشگاه بارسلونا اسپانیا، از استعداد بی‌ظیر مسی آگاه شد. ریساچ پس از تماشای بازی وی به نمایندگی از باشگاه بارسلونا با مسی قراردادی امضا کرد.‌‌آنها پیشنهاد کردند تمام مخارج پزشکی لیونل را قبول می‌کنند به شرطی که وی برای شروع زندگی جدید به اسپانیا نقل مکان کند. خانواده مسی نیز به همراه این بازیکن جوان به اروپا منتقل شدند و لیونل کارش را در تیم جوانان بارسلونا آغاز کرد.‌‌
جانشین به زودی توانست در ترکیب تیم دوم بارسلونا جایگاه ثابتی به دست آورد. در آن فصل وی رکورد جالبی برجای گذاشت. میانگین بیش از یک گل درهر بازی. مسی در آن فصل توانست در ۳۰ بازی ۳۷ گل به ثمر برساند.‌‌‌‌ ‌لیونل مسی در اکتبر ۲۰۰۴ توانست اولین بازی رسمی‌اش را برای بارسلونا برابر اسپانیول انجام دهد. با این بازی وی عنوان سومین بازیکن جوان تاریخ باشگاه بارسلونا را به خود اختصاص داد.
‌‌زمانی که در تاریخ ۱‌‌می ۲۰۰۵ مسی توانست اولین گل رسمی‌اش را برای بارسا در مقابل تیم الباسته بالومپایه به ثمر برساند تنها ۱۷ سال و ۱۰ ماه و ۷ روز سن داشت. وی با این گل توانست خود را به عنوان جوان‌ترین گلزن بارسلونا در لا لیگامطرح کند.‌‌‌‌به مسی این شانس را دادند تا بتواند به عضویت تیم ملی اسپانیا دربیاید اما وی این پیشنهاد رارد کرد. در‌‌‌‌ژوئن سال ۲۰۰۴ مسی در بازی دوستانه بین دو تیم فوتبال زیر ۲۰‌‌ساله‌هایآرژانتین و پاراگوئه به میدان رفت.‌‌‌در ژوئن ۲۰۰۵ توانست همراه با تیم زیر ۲۰ ساله‌های آرژانتین به مقام قهرمانیمسابقات جام جهانی جوانان دست یابد.‌‌لیونل با زدن ۶ گل کفش طلایی مسابقات و توپ طلایی بهترین بازیکن تورنمنت را نیز تصاحب کرد. با وجود این که لیونل بسیار جوان بود همیشه وی را با دیگو مارادونا مقایسه می‌کردند.
‌‌در تاریخ ۲۷ ژوئن باشگاه بارسلونا قرارداد جدیدی با مسی تا سال ۲۰۱۰ منعقد کرد. در این قرارداد یک ماده وجود دارد که در آن آمده است هر تیمی می‌تواند با پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو، مسی را به خدمت بگیرد. این مبلغ ۳۰ میلیون یورو بیشتر از مبلغ فروش رونالدینیو است.‌‌درسال ۲۰۰۵ خوزه پکرمن، لیونل مسی را به تیم ملی بزرگسالان آرژانتین دعوت کرد. وی اولین بازی‌اش را برابر مجارستان انجام داد. مسی در دقیقه ۶۳ وارد میدان شد اما به فاصله ۴۰ ثانیه از زمین مسابقه اخراج شد. پس ازاین مسابقه، مسی اولین بازی واقعی خودرا برای تیم ملی آرژانتین برابر پاراگوئه انجام داد.‌‌
وی اولین بازی خود را در جام باشگاه‌های اروپا در تاریخ ۲۷ سپتامبر و در برابر اودینسه انجام دهد. در دسامبر همان سال روزنامه ایتالیایی توتو اسپورت جایزه پسر طلایی ۲۰۰۵ را که به بهترین بازیکن زیر ۲۱سال اروپا داده می‌شود، به لیونل مسی داد. جانشین توانست بالاتر از وینرونی، لوکاس پودولسکی و کریستیانو رونالدو قرار بگیرد.‌‌مصدومیت شدید باعث شد مسی به‌‌‌مدت دو‌‌‌ماه ازکلیه فعالیت‌های ورزشی دور بماند. به‌‌‌خاطر این مصدومیت حضور وی در جام جهانی ۲۰۰۶ در هاله‌ای از ابهام فرو‌‌رفت. با این وجود نام لیونل مسی را به عنوان بازیکن تیم‌‌‌ملی آرژانتین برای حضور در جام جهانی تحویل مقامات برگزاری مسابقات دادند. ‌‌مسی پس از روماریو(فصل ۹۳-۹۴) اولین بازیکن بارسلونا بود که توانست در معروف‌ترین دربی اسپانیا هت تریک کند.
در این فصل مسی گلی به ثمر رساند که همگان دوباره وی را با مارادونا مقایسه کردند. جانشین همانند مارادونا در بازی با انگلستان توپ را دریافت کرد، ۶۲ متر با توپ حرکت کرده ۶ نفر از بازیکنان حــریــف را پـشــت ســر گــذاشــت و دروازه خـتافه را گـشود.‌ ‌‌تمام‌‌‌کارشناسان ورزشی جهان این گل را مشابه گل قرنمارادونا دانسته و پس از این گل، مطبوعات اسپانیا به وی لقب \"مسیدونا\" دادند.‌‌لیونل مسی در فصل ۲۰۰۷ -۲۰۰۸ توانست در یک هفته ۵ گل به ثمر برساند تا تیم بارسا به صدر جدول رده‌بندی صعود کرده و خودش نیز یک شروع رویایی را تجربه کند. فرانتس بکن بائر و یوهان کرایف ستارگان سابق جهان فوتبال، از لئو به عنوان بهترین بازیکن جهان نام برده‌اند.
پنج شنبه 91 مرداد 19 , ساعت 1:45 عصر
↓ نظرات
تاریخچه تیم فوتبال بارسلونا به همراه عکس
تاریخچه بارسلونا

تاریخچه تیم فوتبال بارسلونا به همراه عکس
تاریخچه بارسلونا

مقدمه :
بارسلونا کالاهای تجاری بیشتریدر برابر باشگاههای دیگر در اسپانیا به فروش می رساند . و درآمد آنها از این راه حدودا30 میلیون دلار در سال است .
در حقیقت می توان گفت نه تنها کاتالان ها ، بلکه همه ساکنان منطقه باسک جان خود را فدای اناری ها می کنند. بارسا همیشه به داشتن بیشترین و متعصب ترین هواداران مشهور بوده است. هوادارانی که شاید پیش از علاقه به بارسا، از تیم های شهر مادرید متنفرند، به خصوص رئالی که در این چند سال حقیقتاً موی دماغ بارسلونا بوده است!
تاریخچه :
پیراهن بارسلونا حکم پرچم کاتالانیا دارد و به خاطر تقدسش تبلیغی روی ان درج نمی شود اما برای اولین با یک company این اجازه را پیدا کرد تا نماد خود را در اندازه های بسیار کوچک و به عنوان مارک لباس بر روی ان درج کند.
بارسلونا شهری درایالت باسک واقع در نیمه شرقی کشور اسپانیاست. این قسمت از کشور اسپانیا همیشه مشکلات زیادی برای دولتمردان این کشور به وجود آورده است. کاتالان ها هیچ کدام از حکومت های اسپانیایی را نمی پذیرند و به دنبال استقلال هستند! بنابراین دشمن اصلی سلطنت اسپانیا محسوب می شوند.
تیم فوتبال:
در سال 1899 کاتالان ها بر آن شدند که با تاسیس یک تیم فوتبال ، عقاید و نظریات خود را به این سبک مطرح کنند.
به دلیل همان فشارهای سیاسی، بارسلونا درابتدا مشکلات زیادی داشت. این تیم دورنگ آبی و اناری را به عنوان نماد کاتالان ها برتن کرد و دراولین بازی خود در یک دیدار دوستانه به مصاف یک تیم محلی انگلیس رفت و با یک گل شکست خورد. اما چیزی به آغاز روزهای طلایی مردان کاتالان باقی نمانده بود.
افتخارات بارسلونا:
16 بار قهرمانی لالیگا در سالهای: 1929 و 45 و 48و 52 و 53 و 59 و 60 و 74 و 85 و 91 و 92 و 93 و 94 و 98 و 99
24 بار قهرمانی در جام حذفی باشگاههای اسپانیا در سالهای: 1910 و 12و 13 و20 و 22 و 25 و 26 و 28 و 42 و 51 و 52 و 53 و 57 و 59 و 63 و 68 و 71 و 78 و81 و 83 و 88 و 90 و97 و 98
قهرمانی درلیگ باشگاههای اروپا : یک بار در سال 1992
قهرمان در جام یوفا 4 بار در سالهای 1979 و 82 و 89 و 97
سه بار نایب قهرمانی جام باشگاههای اروپا در سالهای 1961 و 86 و 94
دوستان لطفا نظر رو فراموش نکنید
چهارشنبه 91 تیر 28 , ساعت 4:18 عصر

 

 

جمعه 23 تیر 1391,

:: 22:36 ::  نویسنده : مسلم دهقانی
جمعه 23 تیر 1391,

:: 22:32 ::  نویسنده : مسلم دهقانی
.: سایت تخصصی هواداران بارسلونا درایران :.
جمعه 23 تیر 1391,

:: 22:29 ::  نویسنده : مسلم دهقانی

FCBarcelona.ir

بارسا در روز هفتم اکتبر در نیوکمپ میزبان رئال مادرید خواهد بود و در سوم مارس در برنابئو بار دیگر به مصاف این تیم خواهد رفت. بارسای تیتو ویلانوا در روز 17 یا 18 آگوست در نیوکمپ با رویارویی با رئال سوسیداد کارش را در این فصل شروع خواهد کرد.

برنامه بازیهای فصل2012/13 میان بارسا و رئال مادرید، در انتهای هفته های ششم و هفتم اکتبر در نیوکمپ و در انتهای هفته های دوم و سوم مارس در برنابئو واقع شده است(روز 26 ماه). برخلاف فصل گذشته، هر دوبازی در این فصل زود برگزار خواهند شد.

 

.: سایت تخصصی هواداران بارسلونا درایران :.


همانند آن چیزی که در 3 فصل از 4 فصل گذشته اتفاق افتاده است، بازی برگشت در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو خواهد بود. بسیار جالب خواهد بود اگربه این نکته توجه کنیم که در چهار فصل گذشته هرگاه هر یک از دوتیم بارسا و رئال که در بازی برگشت لیگ در خارج از خانه پیروز از میدان خارج شده است، فاتح رقابتهای آن فصل لیگای اسپانیا گشته است. برنامه این بازیها بدین شرح است:

جمعه 23 تیر 1391,

:: 22:16 ::  نویسنده : محمدرضا دهقان
دیدار فینال یورو 2012 از ساعت 23:15 به وقت تهران در ورزشگاه &apos;المپیک&apos; شهر کیف پایتخت اوکراین با حضور حدود 64 هزار تماشاچی آغاز ‌شد و این تیم اسپانیا بود که با اقتدار ایتالیا را مقهور خود کرد.

 

لاجوردی پوشان ایتالیایی در این بازی تماشایی و مهیج با نتیجه پر گل چهار بر صفر بازی

را به حریف قدرتمند خود واگذار کردند تا شاهد قهرمانی بلامنازع حریف اسپانیایی خود در فینال این دوره از مسابقات باشند.

تیم ایتالیا که در بازی نیمه نهایی با اقتدار تیم قدرتمند آلمان را با نتیجه دو بر یک از سر راه برداشته بود، در دیدار با اسپانیا تسلیم حریف قدرتمند خود شد تا شکست تلخ و تحقیر آمیزی در جام ملت های اروپا داشته باشد.

پیروزی تیم ملی اسپانیا در حالی در برابر ایتالیا رقم خورد که برخی از کارشناسان به دلیل بازی خوب تیم ایتالیا در مقابل آلمان و همچنین بازی نه چندان خوب اسپانیا برابر پرتقال که با پیروزی در ضربات پنالتی و با چاشنی شانس همراه بود، تیم ایتالیا را دارای شانس پیروزی می دانستند.

&apos;داروی سیلوا&apos; در دقیقه 14 نیمه نخست بازی، ارزشمندترین گل تاریخ ورزشی خود را با ضربه سر وارد دروازه ایتالیا کرد.

‌پاس عمقی &apos;اینیستا&apos; درون محوطه جریمه ایتالیا و پاس زیبای &apos;فابرگاس&apos; به &apos;سیلوا&apos; در دومین حمله جدی اسپانیا گل نخست این دیدار هیجانی را به همراه داشت.

بازی با برترین محسوس اسپانیا و چندین حمله ایتالیا همچنان ادامه یافت، اما این اسپانیا بود که در دقیقه 41 بازی با پاس عالی &apos;ژاوی هرناندز&apos; و ضربه تماشایی &apos;جوردی آلبا&apos; پدیده فصل جاری اسپانیا نتیجه را دو برابر و دومین گل را وارد دروازه &apos;بوفون&apos; دروازه بان پر آوازه ایتالیا کرد تا آه و حسرت تماشاچیان ایتالیا را دو چندان کند.

نیمه نخست این بازی با برتری دو بر صفر اسپانیا به پایان رسید.

گواردیولا در باره این گلزن فینال جام ملت های اروپا و بازیکن 23 ساله ماتادورها گفته است: &apos;آلبا خریدی خوب برای بارسا محسوب می‌شود. از حضور او در نیوکمپ در فصل آینده لذت خواهم برد و او بازیکن بسیار خوبی خواهد بود&apos;.

نیمه دوم این بازی نیز با برتری نسبی اسپانیا آغاز شد و با چندین حمله خطرناک این تیم بر روی دروازه ایتالیا ادامه یافت. این حملات بالاخره در دقیقه 84 گل سوم اسپانیا را رقم زد تا کار ایتالیا با گل &apos;فرناندو تورس&apos; مرد شماره 9 اسپانیا و مرد تازه وارد این تیم که در نیمه دوم وارد زمین شد، یک سره شود و پیروزی مقتدرانه اسپانیا را به دنبال داشته باشد.

اما این پایان کار نبود و سه دقیقه بعد دیگر مرد تازه وارد اسپانیا یعنی &apos;خوان ماتا&apos; با پاس فداکارانه &apos;تورس&apos; گل چهارم را به ثمر رساند تا پیروزی قاطع، تاریخی و استثنایی اسپانیا در برابر ایتالیا رقم بخورد.

تیم ملی فوتبال اسپانیا با این پیروزی مقابل ایتالیا برای اولین بار در جهان، سه عنوان قهرمانی پپاپی تورنمنت‌های مهم را کسب کرد.

در این دیدار برای تیم ملی فوتبال اسپانیا و &apos;ویسنته دل بوسکه&apos; سرمربی آن کاسیاس، پیکه، سرخیو راموس،‌‌ آربلوا،‌ جوردی آلبا، اینیستا(از دقیقه 85 خوان ماتا)، ژاوی، فابرگاس (از دقیقه 74 فرناندو تورس) ،‌ ژابی آلونسو، بوسکتس،‌ سیلوا ( از دقیقه 59 پدرو) به میدان رفتند.

همچنین &apos;چزاره پراندلی&apos; مربی ایتالیا بوفون، کیلینی (از دقیقه 21 بالزارتی)، آباته،‌ بارزاگلی، بونوچی،‌ مارکیسیو، دروسی، مونتولیوو (از دقیقه تیاگو موتا)، پیرلو، بالوتلی و کاسانو (از دقیقه 46 دی ناتاله) را وارد میدان کرد.

&apos;پدرو پروئنکا&apos; از پرتغال داور دیدار پایانی چهاردهمین دوره رقابت‌های یورو را بر عهده داشت.

این داور ماه گذشته هم دیدار پایانی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا بین تیم‌های بایرن مونیخ و چلسی را قضاوت کرده بود.

قضاوت در این دیدار چهارمین قضاوت این داور 41 ساله در رقابت‌های یورو 2012 بود. پروئنکا دیدار اسپانیا مقابل جمهوری ایرلند و پس از آن دیدار تیم‌های فرانسه با سوئد و دیدار تیم‌های ایتالیا و انگلستان را قضاوت کرد.

پروئنکا را در امر قضاوت این دیدار &apos;برتینو کونیا میراندا&apos; و &apos;ریکاردو خورخه فریرا سانتوس&apos; همراهی کردند و داور چهارم این دیدار &apos;کونیت چاکر&apos; ترکیه‌ای بود.

جمعه 23 تیر 1391,

:: 22:16 ::  نویسنده : محمدرضا دهقان
نظر شما چیست؟!

 

 

خبرگزاری رئال مادرید_براساس قراردادی به ارزش 32 میلیون یورو که میان اتحادیه فوتبال اسپانیا و شرکت چینی رویدادهای ورزشی ‘یونایتد وانسن’ منعقد شد، چین به مدت پنج سال میزبان این تورنمنت خواهد بود.

به نوشته روزنامه آس، مبلغ قرارداد در مقایسه با توافقنامه میان اتحادیه فوتبال ایتالیا و مقامات چینی، 5 میلیون یورو افزایش نشان می دهد.

با توجه به محدودیت زمانی، اولین سوپرجام اسپانیا که قرار است در چین برگزار شود سال 2013 خواهد بود.

سوپرجام امسال بین رئال مادرید قهرمان لالیگا و بارسلونا قهرمان کوپادلی ری انجام می شود. این دو تیم در فصل گذشته نیز با هم روبرو شدند که با قهرمانی بارسلونا پایان یافت.

FCBarcelona.ir

در ادامه الطاف بی حد فدراسیون فوتبال اسپانیا در حق تیم مادریدی، اینبار آنها تصمیم به بخشش حرکت ناشایست مربی مادریدیها در قبال تیتو ویلانووا - سرمربی فعلی بارسلونا - گرفته اند.

آگوست 2011، در دیدار برگشت سوپرجام اسپانیا بین بارسا و رئال مادرید، در حالیکه در واپسین دقایق دیدار جریان بازی با درخشش لئو مسی به سود کاتالانها پیش می رفت و بارسا درصدد قهرمانی در این جام بود، مارسلو با تکلی خشن سسک فابرگاس را نقش بر زمین کرد. با توجه به شرایط خاص و تنش های موجود در این دیدار، بین بازیکنان دو تیم درگیری آغاز شد و بازی برای دقایقی به تعویق افتاد. سرمربی پرتغالی مادریدی ها که فرصت را مناسب دید، بی دلیل به تیتو - دستیار وقت پپ گواردیولا - حمله ور شد و انگشت خود را در چشم او فرو برد. تیتو نیز در عکس العمل نسبت به این حرکت، با دست ضربه ای به او وارد کرد. درنهایت رای صادره، حاکی از محرومیت دو و یک جلسه ای به ترتیب برای مورینیو و ویلانووا و پرداخت 600 یورو بود.

 

.: سایت تخصصی هواداران بارسلونا درایران :.


حال فدراسیون فوتبال اسپانیا در جدیدترین اقدامش محرومیت مورینیو و تیتو ویلانوا را بخشیده است. 19 فوریه 2012 بود که آنخل ماریا ویار، برای هفتمین دوره خود بر کرسی ریاست فدراسیون فوتبال اسپانیا تکیه زد. هافبک سال های دور فوتبال اسپانیا، طبق عادتش در ابتدای دوره ریاست خود، تمامی محرومیت های کوچک اشخاص خاطی که در سال اخیر رخ داده است را نادیده گرفت و عفو عمومی اعلام کرد. محرومیت دو جلسه ای مربی پرتغالی و همچنین یک جلسه ای تیتو ویلانوا هم مشمول این مسئله شده است.

چهار شنبه 21 تیر 1391,

:: 15:7 ::  نویسنده : محمدرضا دهقان

FCBarcelona.ir

ژاوی با 23 عنوانی که تاکنون در کار حرفه ای خود کسب کرده است به عنوان بازیکنی است که بیشترین رکورد را به ثبت رسانده و از پاچو جنتوی افسانه ای سبقت گرفته است. در 7 فصل اول خود، او تنها 2 عنوان را بدست آورد.

بدست آوردن عنوان یورو 2012 هفته پیش، به این معنی است که ژاوی در حال حاضر در میان دیگر بازیکنان اسپانیایی، بیشترین عنوان را کسب کرده است؛ او با کسب 23 عنوان از پاچو جنتوی افسانه ای و همچنین از همتیمی خود، آندرس اینیستا، جلوتر است.

 

.: سایت تخصصی هواداران بارسلونا درایران :.


41 سال پیش

جنتو ستاره سابق رئال مادرید، این رکورد را به مدت 41 سال حفظ نمود، اما بازیکن بازیساز بارسا با کسب این عناوین از رکورد او فراتر رفت؛ او هنوز هم در سن 32 سالگی تحت سرپرستی تیتو ویلونوا راغب کسب عناوین بیشتری است

چهار شنبه 21 تیر 1391,

:: 14:56 ::  نویسنده : محمدرضا دهقان
.: سایت تخصصی هواداران بارسلونا درایران :.

fc barcelona.ir

صفحه قبل 1لیست کل یادداشت های این وبلاگ

لیوان جادویی(حرارتی)ماساژور ریلکـس اسپین اند تون با گارانتی
 
مسلم دهقانی

اوقات شرعی